Splošni pogoji sodelovanja in pravila akcijske nagradne igre »Kolo sreče«

1. Kdo prireja akcijsko igro
Organizator akcijske nagradne igre »KOLO SREČE« (v nadaljevanju: »akcijska igra«) na spletnem mestu http://kolosrece.topshop.si/ (v nadaljevanju: »spletna stran«) je podjetje Studio Moderna d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje, Slovenija, matična številka: 5566975000.
Pogoj za sodelovanje v akcijski igri je, da udeleženec soglaša s pravili akcijske igre. S posredovanjem svojega e-poštnega naslova in ostalih zahtevanih podatkov preko spletnega obrazca se šteje, da se sodelujoči s splošnimi pogoji sodelovanja in pravili akcijske igre v celoti strinja. Sodelovanje v akcijski igri in pridobitev kupona s popustom, nista pogojena z nakupom katerega koli izdelka.
Splošni pogoji sodelovanja in pravila akcijske igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju akcijske igre Studio Moderna d.o.o., Podružnica v Ljubljani, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana ter na spletni strani.

2. Kdaj akcijska igra poteka
Akcijska igra poteka v terminu od 16. 7. 2018 in traja do vključno 31. 7. 2018 do 23.59, z možnostjo predhodnega zaključka v primeru, da se nadzorna komisija odloči prekiniti akcijsko igro ali jo podaljšati na novi datum zaključka. Pritožba zoper odločitve ni mogoča. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijsko igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

3. Namen akcijske igre
Namen akcijske igre je promocija ponudbe izdelkov, ki se prodajajo v spletni trgovini www.topshop.si, promocija spletne trgovine in blagovne znamke TOP SHOP ter drugih blagovnih znamk organizatorja, izvajanje trženjskega komuniciranja, ter promocija drugih.

4. Udeleženci akcijske igre
V akcijski igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ravnajo skladno s spodnjimi navodili (v nadaljevanju: »udeleženci akcijske igre«). Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi akcijske igre in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v akcijski igri. Prav tako v akcijski igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Studio Moderna d.o.o., Vanema, storitve d.o.o. in Linea Directa d.o.o.
Za sodelovanje v akcijski igri morajo imeti udeleženci pri dostopu do spletne strani omogočene piškotke (angleško: cookies). Piškotki se uporabljajo kot varnostni element za preprečevanje zlorab pri sodelovanju v akcijske igre. Več informacij o piškotkih najdete na povezavi http://www.topshop.si/piskotki/.
Iz istega računalnika oz. IP naslova lahko sodeluje največ 5 različnih udeležencev, ki za prijavo uporabijo veljaven e-poštni naslov. Vsak udeleženec lahko v akcijski igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je isti udeleženec v akcijski igri sodeloval z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov oziroma, ko več udeležencev sodeluje z enim e-poštnim naslovom, ima organizator pravico vse tovrstne udeležence nemudoma diskvalificirati iz sodelovanja akcijske igre. Prav tako je prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo akcijske igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico diskvalifikacijo udeleženca iz nadaljnjega sodelovanja v akcijski igri.

5. Potek akcijske igre
Vsak udeleženec, ki želi sodelovati v akcijski igri mora s pritiskom na določen gumb, ki se bo nahajal na spletni strani, zavrtel (kolo) sreče in s tem kandidiral za pridobitev kupona s popustom, ki ga bo lahko uveljavil pri nakupu izdelkov na spletni strani. Udeleženec bo lahko pridobil enega izmed sledečih popustov: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% ali 70%.
Pridobljeni kupon s popustom bo udeleženec lahko unovčil samo enkrat in sicer ob nakupu izdelkov na spletni strani v primeru, da vrednost izdelkov v košarici ne bo presegala vrednosti 2.000,00 EUR (DDV vključen). Popusti, akcije in ugodnosti se med seboj ne seštevajo in niso prenosljivi. Popust prav tako ne velja na storitve.
Popusta ni možno unovčiti na izdelke, ki so že znižani. Pridobljeni popust velja za nakup, ki vključuje nakup od 1 do (vključno z) maksimalno 10 izdelkov. V tem primeru se popust upošteva na celoten nakup (toda le v primeru, da so v košarici samo neznižani izdelki. V primeru, da so v košarici znižani in neznižani izdelki, popust ne velja).
Pridobljeni kupon je unovčljiv do vključno dne 15. 8. 2018. Kuponi niso zamenljivi za denar. Šifro kupona s popustom bo udeleženec prejel na e-poštni naslov, ki ga bo vpisal na spletni strani, skupaj z drugimi podatki, ki so potrebni za sodelovanje v akcijski igri.

6. Komisija akcijske igre
Za nadzor akcijske igre in pravilen potek delovanja skrbi komisija v sestavi:

  • Mojca Podrenik (predsednica komisije) in
  • Andreja Lavrin (član komisije).

Komisija akcije ima sledeče pristojnosti:

  • nadzor poteka akcije,
  • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči kršil ta pravila, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili;

V kolikor komisija ugotovi, da s strani udeleženca obstaja sum nespoštovanja pravil akcijske igre ga lahko kontaktira z namenom razjasnitve situacije. Udeleženec lahko na ta način pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcijske igre. Udeleženec mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je sodeloval s striktnim upoštevanjem pravil akcije. V kolikor udeleženec tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati. Komisija ima pravico, da od udeleženca zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na razumen način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. V nasprotnem primeru ga ima komisija pravico nemudoma in nepreklicno diskvalificirati. Diskvalifikacija v tem primeru pomeni preklic veljavnosti pridobljenega kupona s popusti.
Vse odločitve komisije glede poteka akcijske igre in veljavnosti pridobljenih kuponov s popustom so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik, ki se hrani skupaj z originalom splošnih pogojev akcijske igre.

7. Obdavčitev
Pridobljen kupon s popusti, ki so predmet te akcijske igre niso predmet obdavčitve po veljavni davčni zakonodaji, med drugim tudi Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/, 9/12, 24/12, 30/12, 40/12, 75/12, 94/12, 52/13, 96/13, 29/14, 50/14, 23/15 in 55/15), ki velja v Republiki Sloveniji.

8. Osebni podatki
Vse informacije in osebne ter druge podatke, ki jih uporabnik posreduje v akcijski igri, prejme zgolj organizator akcijske igre.
Vsak udeleženec, za potrebe sodelovanja v akcijski igri, organizatorju posreduje sledeče osebne podatke: ime in priimek, elektronska pošta.
Organizator bo pridobljene osebne podatke uporabljal za namene neposrednega trženja, natančneje za:

  • izvedbo in komuniciranje v zvezi z akcijsko igro,
  • statistične in tržne analize, vključujoč segmentacijo kupcev,
  • posredovanje e-novic, e-poštnih sporočil z aktualnimi ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in drugih ugodnostih na pridobljene e-poštne naslove;

Organizator bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z relevantno veljavno zakonodajo, trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter skladno s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Pri tem se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Organizator mora kot upravljalec udeležencem zagotavljati vse pravice, kot so določeni skladno z relevantno zakonodajo, trenutno Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
Upravljalec na spletnem mestu http://www.topshop.si uporablja piškotke (angleško: cookies), ki pa se uporabljajo izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema akcije in ne omogočajo identifikacije udeleženca. Več informacij o piškotkih udeleženec najde na povezavi http://www.topshop.si/piskotki/.
Vsak udeleženec lahko kadarkoli zahteva odstranitev oziroma preklic sodelovanja v akcijski igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@topshop.si. V primeru, da udeleženec zahteva izbris iz baze podatkov organizatorja kasneje lahko to zahtevo sporoči na spletno povezavo http://www.avenija.com/unsubscribe/unsubscribe.asp ali pa se samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem e-poštnem oglaševalskem sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje baze osebnih podatkov pošilja organizator. Zahteva za odstranitev e-poštnega naslova iz baze bo dosledno upoštevana v najkrajšem možnem času v skladu z veljavno zakonodajo. V obeh primerih je urejen izbris oziroma anonimiziranje posredovanih osebnih podatkov udeleženca.

9. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobenih odgovornosti za vsakršne posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v akcijski igri ali odgovornosti za vsakršne posledice ob koriščenju kupona s popustom.
Udeleženci s sodelovanjem v akcijski igri sprejemajo vse odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, izgubo ali obveznost, ki bi jo z vstopom v akcijo in koriščenjem kuponov s popusti morebitno utrpeli. Organizator prav tako ne odgovarja za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki.
Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila odpove, začasno prekine, prestavi in/ali drugače predhodno ali naknadno konča akcijsko igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi akcijske igre v škodo sodelujočih udeležencev.

10. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator akcijske igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
Datum objave pogojev sodelovanja v akcijski igri: 10. 7. 2018

Nazaj na http://kolosrece.topshop.si/